Erdélyi Gazdaévkönyv – egy könyv mindannyiunk asztalára

Az Agrár Média Egyesület kiadásában jelent meg a 2014-es Erdélyi Gazdaévkönyv. A 242 oldalas színes kiadványban a mezőgazdasági szaktanácsok mellett számos erdélyi, székelyföldi agrárkezdeményezésről olvashatnak, amelyek a gazdák összefogásával valósultak meg vagy most vannak kibontakozóban. Az erdélyi mezőgazdaság annál változatosabb, minthogy azt egyetlen kiadványban be lehessen mutatni, a sokszínűség felismerését, érzékeltetését azonban ez az évkönyv is segíti.

Néhány hónappal ezelőtt egy féltve őrzött kiadványt adtak a kezünkbe: egy gazdaévkönyvet. Fellapozva a rongyosra olvasott, hét évtizeden át őrzött kiadványt, rácsodálkoztunk ennek gazdag tartalmára, csodálatos nyelvezetére. Az akkor megfogalmazott gondolatok ma is időszerűek és sokatmondó képet nyújtanak az akkori mezőgazdaság helyzetéről, a vidéki társadalom törekvéseiről, megvalósításairól. Azóta több hasonló évkönyv került a kezünkbe, és ezek mindegyike erősítette elhatározásunkat, hogy újra megjelentessük az Erdélyi Gazdaévkönyvet.
A kiadvány szerkesztése során arra törekedtünk, hogy olyan példákat hozzunk olvasóközelbe, amelyek túlmutatnak a ma pillanatán. Az értékteremtő jelen részeként a jövő számára igyekeznek átmenteni, ami a múlt értékeiből a jelenben még fellelhető. Ilyen tekintetben az Erdélyi Gazdaévkönyv tartalma szubjektív válogatás.